VIJ?ANO EKSCENTRI?NE - PITON PUMPE

Transport medija u vij?ano ekscentri?nim pumpama (piton pumpama) ostvaruje se okretanjem helikoidnog metalnog rotora u dvovojnoj ?upljini statora. Tako se medij u prostoru izme?u rotora i statora transportira od usisa prema potisu.

 • Svojstva
 • Primjena
 • Izvedbe
 • Brtvljenje
 • Oblici isporuke
 • Karakteristike
 • Certifikati
Vij?ano ekscentri?ne pumpe ostvaruju prirast tlaka do 6 bara po jednom stupnju.
Pumpe su reverzibilne, mogu raditi u horizontalnom ili vertikalnom polo?aju, a tako?er su i samousisne. Kako su u me?usobnom dodiru metalni rotor i stator od elastomera, nu?no je me?u njima smanjiti trenje. Radi toga pumpa ne smije raditi bez medija, kako ne bi do?lo do o?te?enja statora.
Kapacitet pumpe je proporcionalan brzini vrtnje rotora, odnosno pumpa je volumetri?ka.
U stanju mirovanja pumpa zaustavlja medij poput ventila.
 • prehrambena industrija
 • kemijska industrija
 • farmaceutska industrija
 • otpadne vode
 • poljoprivreda
 • brodogradnja

Normalna izvedba; NO - obi?na i NN - nehr?aju?a - pogodne za medije niske i male viskoznosti


Sanitarna izvedba RS, sa holenderskim priklju?cima, prikladna je za lako i brzo rastavljanje. Tako?er za medije male i niske viskoznosti

Izvedba sa ?etvrtastom ulaznom komorom i pu?nicom, ZO - obi?na, ZN - nehr?aju?a i ZS - sanitarna, te KN- sa dozirnom lopaticom (desno) Pogodne su za transport srednje i vrlo viskoznih, kao i heterogenih medija

KN sa ko?arom

Izvedba SS - sa usipnim ko?em i pu?nicom, pogodna za sakupljanje i transport heterogenih medija smanjene mogu?nosti te?enja


Vertikalne izvedbe UO - obi?na, UN - nehr?aju?a i US - sanitarna. Pogodne su za transport medija ?ija je razina ispod nivoa tla

Uronska

Izvodi se:

 • konvencionalnim brtvama (pakung i otvrdnuta navlaka)
 • mehani?kim brtvama (jednostrukim ili dvostrukim) raznih proizvo?a?a.

 

Pumpa mo?e biti isporu?ena bez pogona, s pogonom blok izvedbe, sa spojkom, na temeljnoj plo?i ili mobilna. Na pumpu mo?e biti prigra?en elektroni?ki ure?aj za za?titu od rada bez medija, bypass sa preljevnim ventilom, dodatni pla?tevi tako da hidrauli?ki prostor mo?e biti hla?en ili grijan.
Pogon mo?e biti elektromotorni (direktan, preko reduktora, varijator, ili preko frekventnog invertera), preko hidrauli?nih ili pneumatskih motora.

Maksimalne vrijednosti za veli?ine pumpi:
(P20), PI-20: 1,4 m3/h, 8 bar
PI-50: 2,5 m3/h, 10 bar
PH-100: 6 m3/h, 24 bar
PH-200: 25 m3/h, 12 bar
M-6: 60 m3/h, 12 bar
M-7: 200 m3/h, 10 bar

Dijagram mo?ete preuzeti iz sekcije "Preuzimanja".

Sve pumpe su ozna?ene sa CE oznakom.

Za izvedbe pumpi NN, NO, UN i UO za primjenu u brodogradnji isho?eno je tipsko odobrenje od Hrvatskog registra brodova.

 

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.
Broja? posjeta