VIJ?ANO EKSCENTRI?NE - PITON PUMPE

Transport medija u vij?ano ekscentri?nim pumpama (piton pumpama) ostvaruje se okretanjem helikoidnog metalnog rotora u dvovojnoj ?upljini statora. Tako se medij u prostoru izme?u rotora i statora transportira od usisa prema potisu.

 • Svojstva
 • Primjena
 • Izvedbe
 • Brtvljenje
 • Oblici isporuke
 • Karakteristike
 • Certifikati
Vij?ano ekscentri?ne pumpe ostvaruju prirast tlaka do 6 bara po jednom stupnju.
Pumpe su reverzibilne, mogu raditi u horizontalnom ili vertikalnom polo?aju, a tako?er su i samousisne. Kako su u me?usobnom dodiru metalni rotor i stator od elastomera, nu?no je me?u njima smanjiti trenje. Radi toga pumpa ne smije raditi bez medija, kako ne bi do?lo do o?te?enja statora.
Kapacitet pumpe je proporcionalan brzini vrtnje rotora, odnosno pumpa je volumetri?ka.
U stanju mirovanja pumpa zaustavlja medij poput ventila.
 • prehrambena industrija
 • kemijska industrija
 • farmaceutska industrija
 • otpadne vode
 • poljoprivreda
 • brodogradnja

Normalna izvedba; NO - obi?na i NN - nehr?aju?a - pogodne za medije niske i male viskoznosti


Sanitarna izvedba RS, sa holenderskim priklju?cima, prikladna je za lako i brzo rastavljanje. Tako?er za medije male i niske viskoznosti

Izvedba sa ?etvrtastom ulaznom komorom i pu?nicom, ZO - obi?na, ZN - nehr?aju?a i ZS - sanitarna, te KN- sa dozirnom lopaticom (desno) Pogodne su za transport srednje i vrlo viskoznih, kao i heterogenih medija

KN sa ko?arom

Izvedba SS - sa usipnim ko?em i pu?nicom, pogodna za sakupljanje i transport heterogenih medija smanjene mogu?nosti te?enja


Vertikalne izvedbe UO - obi?na, UN - nehr?aju?a i US - sanitarna. Pogodne su za transport medija ?ija je razina ispod nivoa tla

Uronska

Izvodi se:

 • konvencionalnim brtvama (pakung i otvrdnuta navlaka)
 • mehani?kim brtvama (jednostrukim ili dvostrukim) raznih proizvo?a?a.

 

Pumpa mo?e biti isporu?ena bez pogona, s pogonom blok izvedbe, sa spojkom, na temeljnoj plo?i ili mobilna. Na pumpu mo?e biti prigra?en elektroni?ki ure?aj za za?titu od rada bez medija, bypass sa preljevnim ventilom, dodatni pla?tevi tako da hidrauli?ki prostor mo?e biti hla?en ili grijan.
Pogon mo?e biti elektromotorni (direktan, preko reduktora, varijator, ili preko frekventnog invertera), preko hidrauli?nih ili pneumatskih motora.

Maksimalne vrijednosti za veli?ine pumpi:
(P20), PI-20: 1,4 m3/h, 8 bar
PI-50: 2,5 m3/h, 10 bar
PH-100: 6 m3/h, 24 bar
PH-200: 25 m3/h, 12 bar
M-6: 60 m3/h, 12 bar
M-7: 200 m3/h, 10 bar

Dijagram mo?ete preuzeti iz sekcije "Preuzimanja".

Sve pumpe su ozna?ene sa CE oznakom.

Za izvedbe pumpi NN, NO, UN i UO za primjenu u brodogradnji isho?eno je tipsko odobrenje od Hrvatskog registra brodova.

 

Broja? posjeta
有些人说,刘燕酿制效果真的很棒吗?为什么这么不可思议呢粉嫩公主酒酿蛋?其实丰胸本来就不难,只要让乳腺通畅,整理身体,吸收胸部必要的营养物质丰胸产品,自然就会变大。另外,酿酒蛋丰胸的确历史悠久,有着五千多年的历史,除了长达七年的研究之外丰胸方法,有效果当然不是我的共享来到这里,感谢我的帮助和鼓励。如果想知道更多的话丰胸食物,可以咨询粉嫩公主酒酿蛋正品总代媛媛,变成大胸不是梦。