CENTRIFUGALNE PUMPE

Za primjenu u prehrambenoj industriji, industriji pi?a i napitaka, lak?e uvjete rada u kemijskoj industriji i sli?no, razvijene su razne izvedbe i veli?ine centrifugalnih pumpi. Odlikuju se bri?ljivo odabranim materijalima i studiozno rije?enom brtvljenju vratila pumpe. Rotor pumpe proizveden je u tehnologiji preciznog lijeva, a prije ugradnje dinami?ki je balansiran. Vanjske su povr?ine polirane ili za?ti?ene kvalitetnim antikorozivnim sredstvima, ?to uz dostignuti nivo kvalitete proizvoda ?ini kompaktnu, pouzdanu i trajnu pumpu.

 • Vrste
 • Izvedbe
 • Oblici gradnje
 • Transport medija
 • Materijali
 • Brtvljenje
 • Oblici isporuke
 • Karakteristike
 • Certifikati
 • sa spiralnim rotorom, te su pumpe izvedene sa koncentri?nim ili spiralnim hidrauli?nim ku?i?tem
 • samousisne, sa rotorom zvjezdastog oblika
 • kanalne sa kanalnim rotorima, a koji mo?e biti zatvoreni ili poluotvoreni

 

Sanitarne sa holenderima, nehr?aju?im ?eli?nim pla?tom i nogama ?to omogu?uje odr?avanje stroge ?isto?e pumpe i njene okoline


Holenderske za ugradnju u postrojenja koja koriste takav na?in spajanja i zahtijevaju brzo i lako sastavljanje


Prirubni?ke pogodne za ugradnju u postrojenja sa ne?to te?im uvjetima rada

Blok, poja?ani blok ili sa spojkom.

Pumpe svih oblika gradnje su horizontalne, ali na zahtjev mogu biti i vertikalne izvedbe.

Pumpe su pogodne za transport medija viskoznosti do 200 mPas, temperature od 2 do 100°C, a kanalne pumpe za one?i??ene medije sa uklju?inama granulacije manje od 30mm - u prilago?enom re?imu rada.

Uobi?ajeni materijal u dodiru sa medijem je W.Nr. 1.4571, a za brtvljenje etilen propilen, viton ili teflon.

Posebni materijali prema narud?bi.

Izvodi se:

 • konvencionalnim brtvama (pakung i otvrdnuta navlaka)
 • mehani?kim brtvama (jednostrukim ili dvostrukim) raznih proizvo?a?a.

Pumpe mogu biti isporu?ene bez motora ili kao stacionarni, odnosno mobilni agregat na kolicima.

Elektromotori mogu biti obi?ni ili u protueksplozivnoj izvedbi.

 

Dijagrame mo?ete preuzeti iz sekcije "Preuzimanja".

 

Sve pumpe su ozna?ene sa CE oznakom.

 

rugby kleding kopenBasketbal kleding kindmlb kleding nederlandhockeykledinggoedkope voetbalshirts kopengoedkope basketbalschoenengoedkope parker vulpen
Broja? posjeta
早上喝白醋胸猛增是真的吗?我也曾试过这种方法丰胸方法,当然是无效的。目前“挤胸法”流行将自己的胸部向内挤出形成乳沟,但长时间挤出乳沟后丰胸食物,乳房内淋巴液的逆流减少或阻止,局部血气恶化,乳腺增生,长时间的胸部活动受到限制粉嫩公主酒酿蛋,也会影响正常的呼吸。挤压乳沟长期压迫乳房纤维束和乳腺导管,影响产后乳汁的分泌和排出,直接影响今后的哺乳丰胸产品